Dolar : Alış : 18.5589 / Satış : 18.5923
Euro : Alış : 18.3543 / Satış : 18.3873
HAVA DURUMU
hava durumu

bursa

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 19 Kategoride 3063 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA
Adres : -
Telefon : -
Faks : -
E-Posta : -
Websitesi : -
Üyelik Tarihi : 28 Ekim 2017

Türkiye Eczane Teknisyenleri Buluşması ve Ortak Deklarasyonu

Ülkemizde var olan 25.166 eczane doğrudan halkla içiçedir; ilaca erişimin ilk ve en önemli halkasıdır, bu tüm ülkemiz çoğrafyasına dağılmıştır. Bunun yanında eczaneler genellikle sağlığa ilişkin mevzularda akıl danışılan ilk birimdir. Eczacısıyla olsun,  Eczane Teknisyeniyle olsun, toplumla hakla doğrudan ve bire bir ilişki ve iletişim içindedir. Eczaneler sadece ticari bir işletme olmanın çok ötesindedir ve insanların “güven” duygusunun en yoğun yaşandıkları sağlık kurumlarından biridir. Eczacıların ciddi sıkıntılar yaşadığı günümüzde, eczanelerin en önemli bileşenlerinden biri olan Eczane Teknisyenlerinin de doğal olarak söz konusu sıkıntılar hissettikleri aşikardır.Bunu nereden biliyoruz ? Eczane Teknisyenleri derneklerinden, federasyonlarından ve yürüttükleri faaliyetlerden, yaptıkları eylemlerden, internet sitelerinden, çeşitli yollarla kamuoyuna yaptıkları duyurulardan ve eczacıların çalışanlarına dair paylaştıklarından elbette…

Eczane Teknisyenleri ne istiyor peki ?

Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

a) Çalışma saatlerinin yasalarda yer aldığı gibi hayata geçmesini;

b) Eczanelerimizde EczaneTeknikeri Diplomalarının ve Eczane Teknisyeni sertifikaların denetlenmesini;

c) Bazı sağlık kuruluşlarında uygulanan yıpranma payı hakkının Eczane Teknisyenleri içinde yürürlüğe konmasını.

Kısaca açıklamak gerekirse:  a) Çalışma saatlerinin yasalarda yer aldığı gibi hayata geçmesini;

Türkiye’de Eczane Teknisyenlerinin çalışma sürelerinin pek çok yerde 10-12 saate yaklaştığı gerçeği ile karşı karşıyayız.  Ancak burada çözülmesi gereken bir bilgi karmaşası var.Bu sorun, maalesef sadece iş mevzuatı ile ilişkili değildir. Çünkü eczaneler açık kaldığı sürece çalışanlar da ona bağlı hareket etmek zorunda kalıyor. Yalnız, “eczane çalışma saatleri” tanımlamasının özellikle altını çizmek gerekir. Eczane, dolayısıyla bağımsız çalışan statüsünde olan eczacıların çalışma saatleri kaynağını eczacılık mevzuatından alırken; bağımlı (hizmet akdiyle) çalışan statüsünde olan eczane çalışanlarının çalışma süreleri, kaynağını iş mevzuatından almaktadır.  Eczane çalışma saatleri Çalışma Bakanlığı’nın AB mevzuatı gereği imzaladığı iş kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş değil valilikler tarafından bırakılan mevcut süreler ne yazık ki yasal sınırların üstünde.

Öncelikle çalışma saatlerinin 4857 sayılı iş kanunu mevzuatı gereği TEB ve ilgili bakanlıklarca yasal statüye kavuşturulması gerekir ki mağduriyetler yaşanmasın. Dolayısıyla Eczane Teknisyenlerinin, çalışma süresini eczaneye uydurmak doğru bir bakış açısı değildir. Ancak eczane açık olduğuna göre, çalışan ne yapsın! zorunluluktan, yada sorumluluktan eczaneyi ve eczacıyı yalnız bırak(a)mamaktadır.  Kritik yer burasıdır. Eksik olan, eczane çalışma saatlerinin, hem Eczacıyı hem Eczane Teknisyenlerini düşünerek düzenlenmesi zorunluluğudur. Ancak 6197 sayılı yasa değiştirilirken bu fırsat kaçmıştır. 6308 sayılı değişiklik yasası ile bu konuya girme cesareti yine gösterilememiş, yasada eczane çalışma saatlerine ilişkin hiçbir bir düzenleme yapılmamıştır. Böyle olunca karmaşa devam etmektedir. Çünkü çalışma saatleri, 6197 sayılı temel eczacılık yasasında değil 6643 sayılı TEB yasasının 20. maddesinde nöbet üzerinden dolaylı bir düzenlemeye sahiptir. Burada doğrudan çalışma saatleri değil, tatil ve nöbet gün ve saatlerinin eczacı odalarınca tespitine dönük bir düzenleme söz konusudur. Dolayısıyla eczane çalışma saatleri eczacı odalarınca dolaylı olarak belirlenmekte, ancak nöbet, tatil gün ve saatleri; sadece eczacı odalarının inisiyatifine bırakılmamakta, il sağlık müdürlüklerinin onayına da bağlanmaktadır. Özetle genel eczane mevzuatındaki bu eksiklik, Eczane Çalışanlarını doğrudan etkilemekte ve bu durum uzun ve karşılıksız çalışma biçimi olarak, çalışma barışını bozacak şekilde kendini açığa vurmaktadır.

b) Eczanelerimizde EczaneTeknikeri Diplomalarının ve Eczane Teknisyeni sertifikaların denetlenmesini;

Eczane Teknisyenleri olarak eczane içindeki kimliklerinin netleşmesini, statülerinin duraksamaya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesini ve kazanılmış haklarının korunmasını istiyoruz. Sertifikaların ve diplomaların denetlenmesi, ülke çapında istatiği yapılarak sertifika almamış, mağduriyet yaşayan mevcut çalışanların sisteme kazandırılmasının sağlanması ve yönetmeliklerin uygulanması istiyoruz.Ve nihayet yüksek değil yeterli bir ücret, iyi ve dostça bir işyeri ortamı ve bu ortamın doğal sonucu olarak mesleki tatmin istiyorlar.

c) Bazı sağlık kuruluşlarında uygulanan yıpranma payı hakkının Eczane Teknisyenleri içinde yürürlüğe konmasını.

Sağlıkta yıpranma payının bazı sağlık çalışanlarına tanınan hakların bu sektörün bir parçası olan Eczane Teknisyenlerine de tanınmasını istiyoruz.Bütün bunlar sadece eczane çalışanlarını ilgilendiren bir şey de değildir üstelik. Herkesi ilgilendirir. Herkesin sorumluluğu vardır. Başka bir deyişle sosyal niteliği ağır basan bir işyerinde çalışma düzeni ve ilişkilerinin iyi olması, hem işveren olarak eczacıyı, hem de Eczane Teknisyenlerini doğrudan ilgilendirdiği gibi, kamu yönetimini, meslek örgütlerini, giderek hizmet verilen kitleyi de doğrudan ilgilendirir.  İşyerinin esenliği için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu yaklaşımın ana akımı işveren ve çalışan arasındaki huzurdur. Rahat fiziki koşullar, çalışanların mesleki ve ekonomik tatmini, hem eczacının hem çalışanlarının çalışma saatleri ve biçimleri, nihayet işletmenin sürdürülebilirliği yani kârlı olması demektir. Bunlar arasında öncelik-sonralık aramak yerine bütüncül yaklaşıma iltifat etmek doğru olacaktır. Bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. O halde Eczane Çalışanlarına STK larına kulak vermek ve destek olmak gerekmektedir: Kamu yönetimi olarak, Eczacı örgütleri olarak, Eczacı olarak, Eczane Teknisyeni olarak, Nitekim eczaneyi bütüncül bir çerçevede koruma ve geliştirmenin esas olduğu, 6643 sayılı Yasa’nın ruhundan da çıkmaktadır.

Marmara Eczane Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu

İç Anadolu Eczane Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu

Karadeniz Eczane Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu

Ege Eczane Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu

Akdeniz Eczane Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu

 

Firma Fotoğraf Galerisi

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler :
TemaFabrika