Dolar : Alış : 8.5099 / Satış : 8.5252
Euro : Alış : 10.0483 / Satış : 10.0664
HAVA DURUMU
hava durumu

bursa30°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 19 Kategoride 2832 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Görüntülü Haber-UCLG-MEAW’ın Kent Konseylerine Kattığı ve Katabileceği Değerleri Biliyormusunuz?

23 Eylül 2018 - 635 kez okunmuş
Ana Sayfa » Haberler»Görüntülü Haber-UCLG-MEAW’ın Kent Konseylerine Kattığı ve Katabileceği Değerleri Biliyormusunuz?
Görüntülü Haber-UCLG-MEAW’ın  Kent Konseylerine Kattığı  ve  Katabileceği Değerleri Biliyormusunuz?

UCLG-MEAW  ; IULA (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) ve FMCU-UTO (Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu) 1996’da İstanbul’da düzenlenen Habitat II Konferansı’nda başlayan uzun bir süreç sonucunda ve aralarına METROPOLIS – Dünya Büyükşehirler Birliği’ni de alarak “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı” adı altında birleşmişlerdir.

 

Genel merkezi İspanya’nın Barselona kentinde olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı, Ocak 2004’ten itibaren fiilen faaliyete geçmiştir. Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır.Kısaca “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler” olarak da anılan yeni dünya teşkilatı, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler’in kuruluşu üç ilkeye dayandırılmıştır:
*  demokrasi
*  yerel özerklik
*  hizmet sunumunda desantralizasyon.

100’den fazla ülkeden üyeleri  bulunan yeni dünya teşkilatı,  kentler ve yerel yönetimler alanında  dünyanın en geniş kapsamlı oluşumu haline gelmiştir. Büyüklükleri ve kentsel veya kırsal olma benzeri özellikleri göz önüne alınmaksızın, yerel yönetimlere dünya çapında temsil edilmeleri ve çıkarlarını savunmaları için seslerini duyuracakları bir ortak zemin sunmaktadır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler,  yerel yönetim konularında Birleşmiş Milletler nezdinde yerel yönetimlerin resmi sözcüsü konumundadır.

 

 

UCLG-MEWA Perspektifinden “Çevre”

Vatandaşlara ulaşılabilmesi açısından sahip oldukları güç ile öne çıkan yerel yönetimler, ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirebilmesi noktasında tabandan başlayan bir kalkınma hareketi oluşturulmasında oldukça önemli bir yere sahiptirler.

Yerel yönetimler iklim değişikliğine karşı; atık yönetimi, kaynağında ayrı toplama, kentsel tarım, biyoçeşitliliğin korunması, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, ormansızlaşmanın önlenmesi, yeşil alanların korunması ve artırımı vb. konularda hedef kitlelerle (idareciler, akademisyenler, öğrenciler, çiftçiler vb.) işbirliği içinde bir tutum sergileyerek; hem onları harekete geçirebilmekte hem de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynamaktadırlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesini temel ilke olarak benimseyen UCLG Dünya Teşkilatı’nın dokuz bölge teşkilatından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) amacı; bölgemizde bulunan yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturmak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını koruyarak, demokratik yerel yönetim anlayışının dünyadaki birleşik sesi ve sözcüsü olmaktır.

UCLG-MEWA, bugün dünyada; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde en çok tartışılan, strateji ve projeler geliştirilen, çözüm arayışlarında bulunulan;akıllı şehirler, çevre, kalkınma işbirliği ve kent diplomasisi, kentsel mobilite, kültür, sosyal içerme, toplumsal cinsiyet eşitliği, turizm, yerel yönetişim ve benzeri alanlarda, çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Yürütülmekte olan bu çalışmalar sayesinde geliştirilen ilkeler, stratejiler ve programların, sadece yerel yönetimler tarafından değil, aynı zamanda hükümetler ve uluslararası kuruluşlar nezdinde de sahiplenilmesi hususunda teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

 

 

 

UCLG-MEWA, faaliyetlerini sürdürmekte olduğu dokuz komitesinden biri olan Çevre Komitesi aracılığıyla çevre sorunlarıyla mücadelenin baş aktörlerinden biri olan yerel yönetimlerin bu alanda aktif hale gelerek çözüme katkıda bulunmasına ve daha dirençli şehirler oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bu amaçla, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi temelinde 2016 yılında oluşturulan ve bir çevre deklarasyonu olan UCLG-MEWA Malatya Mutabakatı-İstanbul Deklarasyonu kabul edilerek yerel yönetimler tarafından bu deklarasyonun kendi meclislerinden geçirilmesi süreci başlatılmıştır.

Bu sürecin devamında deklarasyondaki maddelere istinaden; Atık Yönetimi ve Kirlilik, İklim Değişikliği ile Mücadele, Yeşil Alanlar, Kentsel Tarım ve Biyoçeşitlilik ile Enerji ve Çevre Dostu Ulaşım Sistemleri olmak üzere komite bünyesinde altı adet Görev Gücü (çalışma grubu) kurulmuştur.

Kurulan bu görev güçleri aracılığıyla, çevre sorunlarıyla mücadelede belediyelerin ilgi duyduğu spesifik alanlar belirlenerek verimliliğin artırılması ve aynı ilgi alanına sahip belediyeler arasında koordinasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Her bir görev gücünün başkanlığı, gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen yerel yönetim temsilcileri kolaylaştırıcılığında yürütülmekte olup konuyla ilgili tüm paydaşlarla birlikte ortak proje ve etkinlikler gerçekleştirilmekte ve iyi uygulama örnekleri uluslararası platformlarda paylaşılmaktadır.

Yerel yönetimlerin, çevre ile ilgili Sürdürülebilir KalkınmaHedefleri’ne birebir değinen bu çalışma gruplarında rol alacak olması ile hem SKH’lerin yerelleştirilmesi hem de çevre adına yerelde çözüm üretilmesine yönelik ciddi adımların atılması hedeflenmektedir

İklim değişikliği sorununun çözümünde yerel yönetimlerin atacağı adımların büyük önem taşıdığı gerçeğinden hareketle; Dünya Teşkilatımız UCLG’nin kurucu üyelerinden biri olduğu, yerel yönetimlerin kendi sera gazı emisyonlarını ve enerji kullanımlarını gönüllü olarak azaltmayı taahhüt ettikleri Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate & Energy-GCoM) ile birlikte iklim değişikliği konusu UCLG-MEWA’nın da öncelikli konuları arasında daha üst sırada yer almaya başlamıştır.

 

 

UCLG-MEWA olarak, komite bünyesinde kurulmuş olan İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Görev Güçleri aracılığıyla edindiğimiz vizyon gereği, tüm UCLG-MEWA üyeleri “Global Covenant of Mayors” platformunun bir parçası olarak, kendi karbon envanterlerini hazırlamaları ve bu doğrultuda belirlenecek azaltım ve uyum politikalarını içeren yerel iklim & enerji eylem planlarının oluşturulması sürecine dahil edilmiştir. Bu aşamada iklim değişikliğine ilişkin risk ve fırsatları ölçme, raporlama ve karbon envanteri hazırlama süreçlerinin, MEWA Bölgesi’nde kendi iklim eylem planlarını hazırlayan yerel yönetim sayısının artırılması hedefine de hizmet etmesi planlanmaktadır.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi aracılığıyla yürütülen bu çalışmaların temelinde, Ocak 2016’da yürürlüğe giren ve 2030 yılına kadar Birleşmiş Milletler’in kalkınma politikalarına rehberlik edecek olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesi ve çevresel korumanın teşvik edilmesi yatmaktadır.

Şehirlerde sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması için gereken süreç, elbette ki yerel yönetimlerden bağımsız olarak düşünülemez. Sorunun hem kaynağı hem de çözümü yerelde olduğu için, bu ölçekte konunun tüm paydaşlarıyla birlikte üretilecek politikalar ve atılacak adımlar tüm ekosistem için hayati önem taşımaktadır.

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptığı konuşmada Kent konseylerinin önemine değinerek, “Kent konseyleri, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma, dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılanmalardır. Kentlerin geleceğe taşınması açısından kent konseylerine önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle gelecekte karşılaşılması muhtemel sorunları şimdiden hesaplayıp ona göre projeler üretmeliyiz” dedi.

Görüldüğü üzere,Kent Konseylerinin ilçeye ve belediyeye kazandıracağı değerler belli.Burada önemli olan ilçenin sorunlarını  ve değerlerine sahip çıkacak yeteneğine,bilgiye ve tecrübeye sahip olmanın yanısıra STK.lar arasında gerekli nüfuza , saygıya  ve mütevaziliğe  sahip  olmaktır.

Kent Konseyi Başkanına Kent Konseyi yönetmeliği,Kent konseyi kılavuzu kitapçığı , yeteri kadar yetki vermektedir. Kent Konseylerinin bu teşkilata üye olmaları,Belediyelerin ve ilçelerin menfaatinedir.Bu bir karışma değildir.Bu bir işbirliğidir.Kent Konsey Başkanlarının başkalarını suçlarken,sınırları aşmamaları ve hadlerini bilmeleri gerekir.Bilmiyorlarsa adli makamlar hatırlatır.

 

Türkiye Kent Konseyleri Birliği bir dernektir.Bu birliğe 95 il/ilçe kent konseyi üye olmuştur.Bu dernekte belediye başkanı akp,chp,mhp,vb.siyasi partiye üye kentlerin kent konseyleri de  üyedir.UCLG-MEWA’nı Başkan yardımcısının  Seferihisar Belediye Başkanının olduğu gibi.

 UCLG-MEWA’nın Yerel Yönetişim,Sosyal İçerme,Kültür,Çevre,Kalkınma,İş Birliği ve Kent Diplomasisi ,Akıllı Şehirler ve Kentsel mobilite  komiteleri de vardır.Kent Konseylerinin kuruluşunda  büyük emeği olan merhum Ceyhun KARAGÖZ benim akrabamdır.Öğrencilik yıllarından bu işlerle uğraşırım.Bana butür konularda laf söylemek içinönce  benim statümde ve tecrübeye sahip olunması gerekir.Burada kast ettiğim kişiler değil,söylenen sözdür.Hiçbir zaman kişilerle işim olmamıştır.Butür düşünenlere Hz.Mevlana’nın aşağıda sözü yeterlidir.Muhatap okumaya gerek yoktur.
Kör cehalet insanı çirkefleştirir.
Suskunluğum asaletimdendir.
Her lafa verilecek bir cevabım vardır, Lakin
Bir lafa bakarım lafmı diye
Birde söleyene bakarım adammı diye.
(Mevlana)
BÜLENT ÖZGEN-HABER MERKEZİ

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler :
TemaFabrika