Dolar : Alış : 32.2313 / Satış : 32.2894
Euro : Alış : 34.8106 / Satış : 34.8734
HAVA DURUMU
hava durumu

bursa

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 19 Kategoride 3265 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Uludağ Alan Başkanlığı teklifi T.B.M.M.’de kabul edildi.

19 Ocak 2023 - kez okunmuş
Ana Sayfa » ÇEVRE»Uludağ Alan Başkanlığı teklifi T.B.M.M.’de kabul edildi.
Uludağ Alan Başkanlığı teklifi T.B.M.M.’de kabul edildi.

Bursa’da yaşam alanı savunucularının (T)alan Başkanlığı adını verdiği ve bölgenin doğasını tahribata uğratacağını söylediği Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi kabul edildi.

akp uludağdan elini çek

Bursa’da yaşam alanı savunucularının (T)alan Başkanlığı adını verdiği ve bölgenin doğasını tahribata uğratacağını söylediği AKP’liler tarafından hazrılanan Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifinin tamamı kabul edildi

Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında konuşan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, ozon tabakasına kadar perişan ederek doğayı yaşanmaz hale getiren bir yağma kapitalizminin yaşandığını belirterek; “Yağma kapitalizmi mantığıyla alan başkanlığı kuruluyor.” dedi.

Uludağ’ın, alan başkanlığı kurularak korunamayacağını dile getiren Bülbül, “Başkanlığa ne kadar meraklıymışsınız. Alan başkanlığının bir başka adı da alan reisliği. Aslında her türlü yetkiye sahip bir tür derebeylik, bir tür beylerbeyliği.” diye konuştu.

“ULUDAĞ’I İMARA AÇMAK İSTİYORSUNUZ”

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, düzenlemeyle Uludağ’ın yok edilmeye çalışıldığını ifade ederek; “Uludağ’daki 20 milyon metrekare, milli park olmaktan çıkarılmak isteniyor. Uludağ’ı imara açmak istiyorsunuz sonra karşımıza çıkıp ‘biz orayı koruyacağız, kollayacağız’ diyorsunuz. ‘Kentsel dönüşüm yapacağız’ diyerek Bursa’nın ortasına ucubeyi hançer gibi sapladınız.

Bu yüzden Uludağ’a yapacaklarınızı düşündükçe uykularımız kaçıyor. Uludağ’a geniş geniş yollar yapacaksınız, yine binlerce ağaç keseceksiniz, otoparklar, çok katlı oteller, villalar, ‘lüks tuvaletler’ yapacaksınız, beton dökeceksiniz. Uludağ’a lüks tuvalet yaparak oraya turist çekilmez.” dedi

AKP’Lİ MÜFİT AYDIN: ULUDAĞ’DA OTOPARK VE TUVALET SORUNU VAR

AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın Uludağ’ın, 70 yıl önceye göre dizayn edildiğini öne sürerek; “Uludağ’da otopark ve tuvalet sorunu var. Derdimiz, Uludağ’ımızı Bursa’ya, Türkiye’ye yakışır şekilde dizayn etmek. Burayı sizler gelip gördüğünüzde ‘iyi ki bu kanun çıktı’ diyeceksiniz. Bu düzenleme, kesinlikle Uludağ’ın bundan sonra yaşanılabilirliğini çok daha iyi bir noktaya çekmek için” dedi.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, kanun teklifiyle Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı’nda toplanmasının öngörüldüğünü savunarak; “Uludağ gibi 90 yıllık bir turizm merkezinin, adına yakışır hale getirilebilmesinin yolları bulunmalı.

Uludağ gibi bir imkan dururken Romanya, Rusya, İsviçre, Fransa, Avusturya gibi kayak turizminin yapıldığı ülkelere vatandaşlarımızın gitmesinin nedenleri araştırılmalı ve Uludağ, bu ülkelerdeki standartlara yükseltilecek yeni tedbirlerle donatılmalı.” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Dolara, paraya yönelik ihtirasınız, iş makinelerinizin gücü, bizim doğayı koruma gücümüze yetmez. Vazgeçin bu sevdadan.” dedi.

Düzenlemeyle Anayasa’nın birçok maddesini yok sayıldığını vurgulayan Aydoğan; “Sizin alan başkanlığı dediğinizin ne olduğunu Kapadokya’da gördük. Peri bacalarının üzerinde iş makinelerini gezdirdiniz.” ifadelerini kullandı.

“TALANDAN KISMİ OLARAK ARINDIRILMIŞTI”

Uludağ’ın gözbebeği gibi korunması gereken bir yer olduğuna işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Ülkemizde Millî parklar 1958 yılında kuruldu, 1961 yılında 5’inci millî park bölgesi olarak da Uludağ ilan edildi. Uludağ’ın yüzde 71’i orman alanı, geriye kalan bölümü de 32 tane endemik türünün de yer aldığı, önemli, farkı canlıların da yaşam alanı; Apollo kelebeğinden, sakallı akbabaya, kaya kartalının yuvasının varlığından diğer börtü böceklerin de olduğu özel ve güzel bir bölge. millî park statüsüne alınarak en azından yağmadan, talandan kısmi olarak arındırılmıştı” diye konuştu.

Yapılmak istenen Uludağ Alan Başkanlığı çalışmasıyla, bura da işleyişin tek elde toplanıp, güya sorunlarından arındırılacak bir anlayışla ele alınacağı maksadı konulup kanun teklifi getirildiğine vurgu yapan CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer, “AKP’nin bugüne kadar iktidar sürecinde yaptıklarına baktığımızda, getirdiklerinin, “iyi” diye sunduklarının arkasında ya bir orman alanının talanı vardır ya da orman alanıdışına çıkarılan yerlerin imara açılması var” ifadelerini kullandı

. Bölgedeki su kaynaklarının önemine de dikkat çeken Gürer, “Burada yeni yapılaşmalarla bölgenin özelliğinin değişeceği, bu bağlamda da bölge için olduğu kadar ülkenin bir değerinin de sorunlu konuma taşınacağı, geri dönüşümünün de riskli olduğu dikkate alındığında bu kanun teklifinin geri çekilmesi ve bununla ilgili Milli Parklar Kanunu’nun yeterli olduğunu, bölgenin korunması gerektiği düşüncesini ifade etmek istiyorum” dedi.

TEKLİF İTİRAZLARA RAĞMEN KABUL EDİLDİ

Teklif, muhalefetin itirazlarına rağmen kanunlaştı. Kanunla, doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı’nda toplanması kabul edildi.

KANUN NELERİ İÇERİYOR?

Kabul edilen maddelere göre, Uludağ Alanı’na ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ’dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığınca belirlenecek.

AA’nın haberine göre, Uludağ Alanı’nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

Uludağ Alanı’nda yapılacak uygulamalar; meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları Uludağ Alan Komisyonu kararlarına göre yürütülecek. Uludağ Alanı’nda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığının yetkisinde olacak.

Uludağ Alanı’ndaki kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışındaki Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha önce Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecek. Genel kolluk kuvvetlerine tahsisli veya bunların kullanımında olan taşınmazlar hakkında bu hüküm uygulanmayacak.

Uludağ Alanı’nda bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Uludağ Alan Başkanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak.

Ancak bu taşınmazlardan turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Uludağ Alanı’nda gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığında olacak.

Planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında ve işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordineli şekilde yürütülmesinde Uludağ Alan Başkanlığı yetkili kılınacak.

Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.

Uludağ Alanı’nda her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. Bu planlar, Uludağ Alan Komisyonu’nun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanı’nın oluru uyarınca Uludağ Alan Başkanlığınca yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra ilgili diğer idarelerce yeni plan onaylanamayacak.

Uludağ Alanı’nın doğal değerleri ile jeolojik, jeomorfolojik dokusunun, turizm potansiyelinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Uludağ Alanı’nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırı davranılması veya izin almaksızın turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması ve spor amaçlı organizasyon yapılması durumunda ise 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına aykırı yapılan inşai ve fiziki müdahalelerde İmar Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen idari para cezaları, Uludağ Alan Başkanlığınca uygulanacak.

Uludağ Alanı sınırları içinde Orman Kanunu, Çevre Kanunu ile Kara Avcılığı Kanunu’nda yasaklanan fiillerin işlenmesi halinde idari para cezaları iki misli artırılacak; izinsiz araştırma, kazı ve sondaj yapanlara yönelik cezalar yarı oranında artırılarak tatbik edilecek.

Uludağ Alanı’nın sınırları, bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli göz önünde tutularak ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilecek.

KAYNAK: (HABER MERKEZİ)-https://www.evrensel.net/haber/479834/uludag-alan-baskanligi-teklifi-tbmmde-kabul-edildi

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler :
TemaFabrika